Superbruger 2024

Faxe kommune og VAR

Faxe Kommune fik tildelt udnævnelsen som VAR Superbruger 2024 på årets Netværksseminar i Kolding. Kvalitetssygeplejersken og risikomanageren Maria Vestergaard har arbejdet grundigt og dedikeret med at implementere VAR i kommunen. Hvad hun har gjort, kan du læse om her.

Hvordan du har implementeret VAR?


Vi har nøglepersoner på alle enheder. Disse nøglepersoner var med til VAR kickoff og det er også dem som inviteres til VAR inspirationsmøde cirka en gang om året. Det er vigtigt at gøre brugen af VAR til en hverdags-ting og noget man tilgår-og bruger helt intuitivt.

Så i forhold til implementering, så har fokus være at, at bruge VAR i hverdagen.
Tale om det og søge viden dér. Vi er ved at producere en introduktionsvideo til VAR, som viser nye medarbejdere hvad VAR er og hvordan de kan bruge det i deres hverdag.

Vores EOJ system har link funktion direkte ind i VAR og jeg opfordrer til, at man altid kobler den aktuelle VAR procedure på handlingsanvisningerne.

Vi har valgt at bruge både procedurer- og videns stof i VAR i vores kompetenceafklaring af personalet. Skal der f.eks. kompetenceafklares i anlæggelse af KAD på mænd eller dosering af medicin, vil afklaringen tage udgangspunkt i den VAR procedure der omhandler dette.

Sygeplejersken og social- og sundhedsassistenten vil i fællesskab gennemgå proceduren og relevante opmærksomhedspunkter vil blive gennemgået.
Vi sikre os, at alle arbejder ud fra det VAR proceduren foreskriver.

Hvordan dit team oplever arbejdet med VAR?


Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og alle vores studerende er meget glade for VAR. De bruger det aktivt i deres hverdag og henviser også til det i den sundhedsfaglige dokumentation.

I hjemmeplejen bruger vi VAR procedurerne til at understøtte mange servicelovs ydelser, beskrivelserne af den personlige pleje er understøttet med illustrationer og animationer, og det er meget anvendeligt.

Vi arbejder fortsat på at integreret materialet fra VAR endnu mere i vores lokale undervisning og kompetenceudvikling.


Er du interesseret i mere information?

Claus Lundholm, vores Nordiske salgschef og dansk kundechef,  holder i prosjektet med Faxe kommune.

Rul til toppen