KURSER OG KOMPETENCE


Vi er i VAR Healthcare optaget af, at du som bruger skal få god hjælp til præsentation og implementering af VAR Healthcare i din organisation.

Det er afgørende, at VAR implementeres i praksis på en god måde for at sikre korrekt brug af procedurerne og videnstoffet, sikre et godt informationsflow og udnytte de muligheder, som ligger i VAR til gavn for patienten.

IMPLEMENTERING AF VAR/TEKNISKE REDSKABER OG FORANDRINGSLEDELSE

En god implementering har flere elementer, og vi anbefaler et implementeringskursus ved opstart og senere som genopfriskning af viden og rutiner. Vi har også udviklet en implementeringsperm (digital og papir) som kan støtte jer i hele processen.

ANDRE KURSER, SEMINARER OG ARRANGEMENTER

Vores team i VAR har både spids – og breddekompetence på flere områder, og vi tilbyder også andre kurser og seminarer.

Er du interesseret i et VAR kursus?

FAGKURSUS

Vi arrangerer også kurser og hjælper jer med at holde jer opdateret på udvalgte fagområder, med udgangspunkt i indholdet i VAR fx lægemiddelhåndtering. Kontakt os for nærmere forespørgsel.

 

KURSER I DOKUMENTATION

Seminaret kan tilpasses din virksomheds behov.
Eksempler på mulige tematikker er: 

  • lovgivning, som ligger til grund for og styrer dokumentationen, fagligt og politisk
  • hvad skal dokumenteres og hvordan
  • hvordan VAR kan bruges til at styrke og effektivisere dokumentationen og som videns- og beslutningsstøtte, sygeplejeklassifikationer og terminologier (fx FSIII koder).


I kurset bruges case og praktisk løsning af disse.

KURSUS LITTERATURSØGNING

Vores forskningsbibliotekar Bente Schødt-Osmo har lang erfaring og spidskompetence i systematiske søgning i videnskabelige databaser. Kontakt os, hvis du har du behov for hjælp på dette område.

ARRANGEMENT

FAGDAG

Omfang og indhold af en fagdag kan vi udarbejde sammen. Hensigten er at få indblik i alle anvendelsesområder med ideer og tips til forbedringsprojekter med VAR.

Vi løser case-opgaver sammen og diskuterer, hvordan I udnytter VAR Healthcare bedst muligt. På den måde kombinerer vi din viden om egne ressourcer og behov med vores erfaring.

Kontakt os for mere information.

ARRANGEMENT

WEBINARER

Vi arrangerer webinarer med forskellige tematikker fx nyheder i VAR, nye procedurer, nye tekniske løsninger/moduler.

Her vil vi annoncere tema og tidspunkt med mulighed for tilmelding.

VI HJÆLPER DIG!

Har du spørgsmål eller behov for konsulentbistand?

Det kan dreje sig om kvalitetsledelse, teknisk bistand, projektledelse og/eller evalueringsdesign.

Claus Lundholm har stor erfaring med implementeringsprocesser og kundesupport.

Rul til toppen