PARTNERE OG INTEGRATION


Informationsteknologi har til hensigt at effektivisere arbejdsprocesser og styrke kvalitet. Med gode e-sundhedsløsninger får sundhedspersonalet frigjort tid, som kan allokeres til andre vigtige opgaver som implementering af kompetenceudvikling og patientbehandling.  

VAR Healthcare bidrager med forskellige former for støtte til at styrke kvalitet og effektivisering:
Viden-, proces- og beslutningsstøtte.   

 

INTEGRATION 

Når VAR integreres med andre digitale systemer, kan de tre overnævnte former for støtte forstærkes og skabe mere glidende arbejdsprocesser.  Vi har siden 2005 samarbejdet med leverandører om integrationsløsninger, enkle hyperlinks og mere avancerede integrationer både med EPJ-systemer, QMS-systemer og lærings-/færdighedsplatforme.
Integrationsløsningerne leveres af den enkelte leverandør. 

 

EPJ

VAR Healthcare har en samarbejds- og integrationsløsning med forskellige journalsystemer til det kommunale sundhedsvæsen:

  • Systematic Cura
  • KMD Nexus

VAR arbejder på integrationsløsninger i forhold til hospitalerne:

  • Sunhedsplatformen - EPIC
  • Systematic 

KVALITETSSYSTEM

VAR kan integreres med kvalitetssystemer i Danmark fx E-DOK. VAR er altid opdateret, og sparer de lokalt ansvarlige for et stort arbejde med opdateringer - med en integrationsløsning er lederen/virksomheden godt rustet til at møde krav fra intern og ekstern kontrol samt håndtering af afvigelser.

Virksomheder, som ikke har en integrationsløsning, kan indsætte link manuelt i kvalitetssystemet, så man undgår at skulle skifte mellem forskellige systemer.

 

LÆRINGSPLATTFORMER

VAR har integrationer med learning management systemer og kompetenceplatforme såsom:

  • It's learning
Rul til toppen