SAMARBEJDE


Vi arbejder tæt med vores brugere og eksperter.

FAGFÆLLEVURDERING

For at sikre troværdighed og praktisk relevans i VAR gennemfører vi fagfællebedømmelse i flere trin for indholdet. VAR gennemfører fagfællebedømmelse af alt indhold, som publiceres i portalen. Dem som bliver tilnyttet som fagfælle for VAR er ansat som kliniske eksperter på deres fagområde.

VAR har faste fagfæller, såkaldte bidragsydere, som sammen med redaktørerne i VAR er med til at udvikle nyt indhold og opdatere eksisterende indhold i VAR.

Derudover ansætter vi kliniske eksperter til enkeltstående opgaver.
Det kan være at udvikle:

  • nyt indhold sammen med redaktørerne i VAR.
  • at gennemføre en ekstra vurdering (second opinion) af nyt indhold 
  • at foretage en gennemgang af eksisterende indhold for at sikre, at VAR er i tråd med et lands nationale retningslinjer og praktiske virkelighed.

SUPERBRUKERE

Superbrugerne har en central rolle i forhold til feedback på indhold, oplæring i VAR, præsentation og funktionalitet af VAR for deres brugere.

Aktiv medvirkning af VAR-brugere og fagmiljøer lige fra udvikling af nyt indhold, opdatering og til funktionalitet, indgår i evidensbaseringen og vores arbejdsprocesser.

SUPERBRUKERE

Virksomheder, som har VAR Healthcare, udnævner superbrugere. Tilbagemeldinger fra superbrugerne giver redaktionen et vigtigt indblik i, hvordan VAR opleves i hverdagen.

Indspil fra brugerne registreres og anvendes systematisk i arbejdet med VAR både til løbende justeringer og i den videre udvikling af totalløsningen.

Hvert år inviterer vi alle superbrugere til fælles samling med VAR-påfyld, demonstrationer og erfaringsudveksling.

BRUKERE OG FAGMILJØER

Vi får ofte spørgsmål om indhold i VAR.

Om hvorfor vi beskriver en fremgangsmåde på en bestemt måde, om alternative måder at beskrive fremgangsmåder på og med ønsker om klinisk relevant indhold.

Alle henvendelser følges grundigt op i redaktionen.

 

FORSKNING OG FAGMILJØER

VAR oplever en stigende interesse fra forskellige samarbejdspartnere, som ønsker at bruge vores platform til at nå ud til sundhedspersonale i klinisk praksis. VAR er som udgangpunkt meget positiv for denne type samarbejde. 

ARRANGEMENT

DANSK NETVÆRKSSEMINAR 2024

Vi er i fuld gang med planlægningen af netværksseminar for vores superbrugere. Seminaret afholdes den 18. april 2024 i Kolding.
Følg med her for mere information.

VI HJÆLPER DIG!

Har du spørgsmål om brugerstøtte?

Claus Lundholm er ansvarlig for alle projekter.

Rul til toppen