VAR Healthcare er et digitalt beslutningsstøtteværktøj
til hele sundhedssektoren.

Vi hjælper dig til at udøve
evidensbaseret praksis.

Sådan hjælper VAR dig i din praksis

VAR er baseret på forskning og bedst tilgængelige viden. Portalen er let tilgængelig og brugervenlig. Alt indhold har et praktisk perspektiv.

Vores løsning indeholder ca. 420 procedurer, med dertil relaterede vidensdel og videntest med kontinuerligt nyt indhold.

Indholdet er tilrettelagt til at kunne tage hurtige og gode beslutninger og dermed opnå bedst mulig patientbehandling og øget patientsikkerhed.

VAR støtter kompetenceudvikling med digitale videnbaseret test- og kursmoduler.

Måden vi gør det på er unik. Det er grundlaget for
vores motto: 

making

evidence

usable

GOD INVESTERING

GODE RESULTATER

Nye løsninger medfører ofte fokus på forandrings-, fag- og kvalitetsledelse. I VAR har vi lang erfaring med at hjælpe ledere og virksomheder i at implementere vores digitale løsning til sundhedssektoren for at opnå den størst mulige gevinst.

Lederen har en central rolle til at lykkes med evidensbaseret praksis og god implementering af et vidensbaseret støttesystem som VAR.

Det er afgørende, at VAR implementeres i praksis på en god måde både for at sikre korrekt brug af procedurerne og videnstoffet, sikre et godt informationsflow samt udnytte de muligheder, som ligger i VAR til gavn for patienten/borgeren.

VAR’s implementeringspakke tilbyder vidensbaserede fremgangsmåder og tips til vores kunder for at få den fulde effekt af investeringen i VAR.
Vi tilbyder et bredt spekter af kurser og implementeringsforløb.

SENESTE NYT

VAR VERSION 18 ER LANCERET

En ny hovedversion af VAR er publiceret.

Alt indhold i basen er opdateret efter seneste og bedst tilgængelige viden, vi har fået mange nye illustrationer og animationer dertil kommer 30 nye procedurer med tilhørende videnstof.

  • Alt indhold er opdateret efter seneste viden
  • Mange nye animationer og illustrationer er publiceret

Støt evidensbaseret praksis!

Er du klar for VAR?

Claus Lundholm er vores Nordiske salgschef og dansk kundechef.
Han har lang erfaring som sygeplejerske, i tillæg til erfaring fra ledelse og organisatorisk forandring.

Kontakt Claus for at få en præsentation og en faglig drøftelse om brugen af VAR.

Rul til toppen