VAR PÅ SUNDHEDSUDDANNELSER 


VAR sikrer evidensbaseret uddannelse af sundhedspersonale. 

VAR bidrager til, at elever og studerende allerede fra start lærer at arbejde evidensbaseret. Dette styrker paratheden til handling i overgangen fra uddannelse til klinisk praksis. 

VAR vil også egne sig godt som grundlag i medicinuddannelsen, da en stor del af procedurerne også hører under lægernes ansvarsområde.  

Modulet Mine færdigheder giver vejledning, færdighedstræning og læring i udøvelse af procedurer med tilhørende videnstof. Mine færdigheder kan benyttes både i en studiesituation og i praksis for at understøtte løbende kompetenceudvikling og dermed sikre evidensbaseret praksis.

FAGLIG TRYGHED

VAR Healthcare et værktøj til livslang læring og evidensbaserede beslutninger, som bidrager til praksis af god kvalitet og gode patientresultater. 

VAR er et nyttigt værktøj i:  

 • Forelæsninger

 • Praktisk færdighedstræning/simulering

 • Projekt- og caseopgaver

 • Studiepraksis

 • Eksamensforberedelser

 • Pensum

Din kilde til viden i både uddannelse og praksis! 

HVOR DU ER, ER VAR - PÅ ALLE PLATFORMER

Vi får løbende tilbagemeldinger fra studerende om, at de er meget glade for at bruge VAR på alle platformer som eksempelvis smartphones, Ipads og PC/Mac. 

Læring foregår ikke kun i en læsesal eller i færdighedslaboratorium, men også hjemme. Studerende har adgang til VAR uanset hvor, de befinder sig og har adgang til portalen hele døgnet - hele året.  Ved personlig adgang kan de gemme deres favoritter for at sikre en hurtig og nem adgang. 

VAR MED I PRAKSIS

Med VAR har studerende en tryghed i at kunne slå procedurer op, før de skal i gang med praktisk udøvelse. Procedurerne er rigt illustreret med billeder og animationer, som kan være med til at understøtte læring. 

VAR bruges også meget i færdighedslaboratorier/simulationslaboratorier forud for praksis. 

BRO MELLEM TEORI OG PRAKSIS

VAR benyttes også i praksis. Samme viden- og beslutningsstøttesystem på sundhedsuddannelserne og i klinisk praksis giver genkendelse og tryghed både for studerende/elever, undervisere/lektorer og praktikvejledere/kliniske vejledere.  

FORDELE VED VAR PÅ SUNDHEDSUDDANNELSER 

Undervisere, elever og studerende har stort udbytte af at anvende VAR.

Undervisere kan anvende VAR til at:

 • forberede undervisning om praktiske færdigheder
 • tilrettelægge for praktisk færdighedstræning 

 • synliggøre kompleksiteten af procedurer og brugen af forskellige typer viden i udførelsen af procedurerne (fx observere og informere samtidig med at proceduren udføres) 

 • vurdere elevens eller den studerendes færdighedsudøvelse 

 • evaluere effekt af læringen ved brug af videntests 

Elever og studerende får en god læringsstøtte i VAR: 

 • Peer learning i simulationslaboratorier 
 • Gennemskuelig læring af procedurer med forklaring af forberedelser, trin i proceduren og efterarbejde  

 • Vurdering af egen læring via brugbare videntests 

 • Evidensgrundlag til dybdegående forståelse for hver procedure

 • Praktiske kalkulatorer (beregnere) til udregninger

 • Digital adgang og grænseflade på alle digitale platformer

BRUKERHISTORIE UDDANNELSE

SOSU NORD - Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb

"Vi kan ikke forestille os, at VAR Healthcare ikke er en del af vores læringsressourcer fremadrettet og vil i fremtiden se på hvordan andre lignende digitale værktøjer fra brancheområdet (Columna Cura (Systematic) / KMD Nexus (Fælles Sprog III - dokumentationspraksis)) kan integreres i vores undervisningspraksis."

making

evidence

usable

MODUL - MINE FÆRDIGHEDER 

Mine færdigheder er en digital læringsressource, som kan anvendes til at sikre vigtige elementer i kompetenceudvikling hos sundhedspersonale både under uddannelse og under arbejde i sundhedsvæsenet.  

Formålet med Mine færdigheder er vejledning, færdighedstræning og læring i udøvelse af procedurer med tilhørende videnstof. Mine færdigheder kan anvendes både i en studiesituation og i praksis for at understøtte løbende kompetenceudvikling og dermed sikre evidensbaseret praksis. 

I Modulet Mine færdigheder er der en operationaliseret og digitaliseret udgave af RINS-modellen koblet til alle procedurerne. Det består af en vurderingsskala for hver af elementerne, som er enkel og intuitiv at benytte. 

Rul til toppen