TEAM VAR


Våre kompetente medarbeidere sørger for høy kvalitet på løsningen og tjenesten.
De fleste kommer fra helsetjenesten og har høy utdanning og lang erfaring fra praksis. 

Team VAR

NORSK OG INTERNASJONAL REDAKSJON 

Bak løsningen står et stort team med fageksperter som overvåker forskningslitteratur, oppdaterer eksisterende innhold og utvikler nytt. Våre redaktører har alle praktisk erfaring som sykepleiere med videreutdanning på masternivå.

Fordi systematisk bruk av forskning og annen faglitteratur er sentralt i VAR har vi vår egen forskningsbibliotekar som kvalitetssikrer dette arbeidet. 

Innholdet i VAR er kunnskapsbasert. I tillegg til at VAR er i tråd med  internasjonal forskning og erfaringskunnskap følger innholdet også lover og retningslinjer for de ulike landene. Vi samarbeider tett med lokale fageksperter og spesialister for å sikre klinisk relevans i det enkelte land, men også for å systematisk innhente klinisk erfaringskunnskap på tvers av land. 

LEDERTEAM VAR HEALTHCARE

Lederteamet er engasjerte og operative i VAR's utvikling.
Du treffer oss på relevante kongresser og konferanser.

ANN KRISTIN ROTEGÅRD

Adm. Dir. | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

LIVE KORSVOLD

Redaksjonssjef | Sykepleier

SALGS- OG MARKEDSTEAM VAR HEALTHCARE

Salgsteamet er alltid klar for en prat med deg!
Du treffer oss på relevante kongresser og konferanser.

CLAUS LUNDHOLM

Nordisk salgssjef | Kundesjef Danmark | Sykepleier

EMMA BARLINDHAUG

Salgs- og Kundesjef Norge | Spesialsykepleier

REBEKKA SØRLI

Markedssjef

SYSTEMANSVARLIG

MIKAEL NÆSS

CNIO | Sykepleier

ILLUSTRATØRER I VAR

Kari C. Toverud

Medisinsk illustratør

Torun Hunnes

Illustratør og grafisk designer

Til toppen