OM OSS


HVEM OG HVA ER VAR HEALTHCARE?

VAR Healthcare er et digitalt kunnskaps- og beslutningsstøttesystem for hele helsetjenesten.

Med VAR får helsepersonell enkelt tilgang til kontinuerlig oppdatert og forskningsbasert kunnskap og kan dermed dokumentere og utøve kunnskapsbasert praksis.

VÅR VISJON

Med kunnskapsbasert innhold og beslutningsstøtte  utvikler VAR sykepleieprofesjonen og helsetjenesten nasjonalt og globalt.

VÅRE VERDIER

  • Vi tenker helhetlig
  • Vi er innovative
  • Vi er troverdig
  • Vi tenker langsiktig og velger bærekraftige løsninger
  • Vi bidrar til kvalitet og kompetanse i sykepleiefaget
  • Vi er samfunnsorienterte
  • Vi har fokus på pasientens behandlingskvalitet

VÅR HISTORIE

Løsningen og selskapet ble etablert i år 2000 som en konsekvens av satsing på digitalisering og kvalitetssikring/pasientsikkerhet i helsetjenesten. Med støtte fra det offentlige og i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Rikshospitalet og Telemark sykehus, ble det utviklet en database med pedagogisk utviklede og rikt illustrerte praktiske prosedyrer (PPS- Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten). Målet var å utvikle innhold som kunne brukes i hele helsetjenesten og i utdanning av helsepersonell.  

Norsk Sykepleierforbund var en av eierne i oppstartsfasen. I 2012 ble løsningen kjøpt av Cappelen Damm forlag. Siden oppstarten har kunnskapsutviklingen gått stadig raskere. Dermed har også utfordringen for den enkelte helsearbeider blitt større for å utføre beste praksis. Målet til VAR var, og er, å styrke kunnskapsbasert praksis ved å gjøre kunnskap lett tilgjengelig for helsepersonell (her kan vi kanskje vise logoen en gang til?) 

TEAM VAR

En vesentlig faktor av vår suksess er våre høyt kompetente medarbeidere! Nær alle kommer fra helsetjenesten med god erfaring i kunnskapsbasert praksis. 

NORSK OG INTERNASJONAL REDAKSJON 

Bak løsningen står et team på over 30 fageksperter som overvåker forskningslitteratur, oppdaterer eksisterende innhold og utvikler nytt. I VAR’s eget team har alle praktisk erfaring som sykepleiere med videreutdanning på masternivå. Les mer om hvordan vi samarbeider med fageksperter her 

Fordi systematisk bruk av forskning og annen faglitteratur er sentralt i VAR har vi vår egen forskningsbibliotekar som kvalitetssikrer dette arbeidet (LES MER). 

Innholdet i VAR er kunnskapsbasert. Det betyr blant annet at de ulike landversjonene  tilpasses det enkelte land sitt helselovverk og nasjonale retningslinjer. Vi samarbeider også tett med lokale fageksperter og spesialister for å sikre klinisk relevans i det enkelte land, men også for å systematisk innhente klinisk erfaringskunnskap på tvers av land. 

LEDERTEAM VAR HEALTHCARE

Lederteamet er engasjerte og operative i VAR's utvikling.
Du treffer oss på relevante kongresser og konferanser.

ANN KRISTIN ROTEGÅRD

Adm. Dir. | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

LIVE KORSVOLD

Redaksjonssjef | Sykepleier

SALGS- OG MARKEDSTEAM VAR HEALTHCARE

Salgsteamet er alltid klar for en prat med deg!
Du treffer oss på relevante kongresser og konferanser.

CLAUS LUNDHOLM

Nordisk salgssjef | Kundesjef Danmark | Sykepleier

EMMA BARLINDHAUG

Salgs- og Kundesjef Norge | Spesialsykepleier

REBEKKA SØRLI

Markedssjef

SYSTEMANSVARLIG

MIKAEL NÆSS

CNIO | Sykepleier

Jonas Hysing Øvrebø 

IT-konsulent

Trygve Eide Igesund

IT-konsulent

Praveen Kumar Gupta

IT-konsulent

ILLUSTRATØRER I VAR

Kari C. Toverud

Medisinsk illustratør

Torun Hunnes

Illustratør og grafisk designer

Til toppen